Přeskočit navigaci

Letecký mechanik pro drak

Charakteristika

Letecký mechanik pro drak provádí montáž, pravidelné prohlídky, údržbu a opravy draku letadel podle provozních předpisů.

Činnosti

  • Demontáž, opravy a montáž letadlových celků (křídel, klapek, ocasních ploch, kormidel, přistávacího zařízení apod.).
  • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.
  • Odstraňování závad a poškození draku letadel.
  • Opravy a seřízení prvků řízení letadel.
  • Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel.
  • Provádění průplachů hydraulického a palivového systému.
  • Samostatné provádění klempířských prací.
  • Zkoušení a seřizování letadlových celků (např. hydraulický, pneumatický, vzduchový, palivový systém apod.) podle technické dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7232 - Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení 33 013 00
72320 - Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání