Přeskočit navigaci

Nálezový technolog diagnostik pro letadlové celky

Charakteristika

Nálezový technolog diagnostik pro letadlové celky určuje rozsah oprav prováděných na letecké technice v letadlových systémech s výjimkou avioniky.

Činnosti

  • Diagnostika závad letecké techniky.
  • Předání letecké techniky posádce (event. zákazníkovi).
  • Převzetí letecké techniky od posádky (event. zákazníka).
  • Stanovení způsobu a postupu odstranění závad na letecké technice.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31155 - Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti 29 531 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.