Přeskočit navigaci

Kormidelník

Charakteristika

Kormidelník je oprávněn kormidlovat plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, na vodních cestách v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách pouze při zachování odpovědnosti kapitána za provoz plavidla.

Činnosti

  • Kontrola palubních zařízení.
  • Provádění nejnáročnějších lodnických prací při manévrech plavidla, včetně obsluhy vlečného zařízení.
  • Příjem a předávání bezposádkových plavidel včetně vedení předepsané evidence plavidla, nákladu, inventáře.
  • Spolupráce při opravách strojního zařízení.
  • Výpomoc při uvazování jiného plavidla.
  • Zajišťování palubních prací, např. vyvazování plavidel, příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan, mytí, čištění, údržba a konzervace plavidla, obsluha palubních mechanizmů.
  • Zastupování velitele plavidla, zajišťování služby u kormidla.
  • Zodpovědnost za řádné uložení a stav palubního inventáře a provozních materiálů a za provozuschopný stav všech palubních zařízení na plavidle.
  • Zodpovědnost za údržbu plavidla, i za pořádek a čistotu na plavidle.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání