Přeskočit navigaci

Stavbyvedoucí energetických zařízení

Charakteristika

Stavbyvedoucí energetických zařízení řídí realizaci stavebně montážních prací v oblasti energetiky.

Činnosti

  • Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů výstavby.
  • Koordinace s navazujícími oblastmi činnosti podniku, např. dopravou, přípravou výroby, zásobováním apod.
  • Koordinace účastníků výstavby objektů a technologických částí.
  • Řízení realizace staveb, koordinace činnosti podřízených mistrů.
  • Spolupráce při stanovování koncepcí technických řešení výstavby.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování dodržení stanovených technických a ekonomických parametrů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31230 - Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.