Přeskočit navigaci

Technolog elektrárny specialista

Charakteristika

Technolog elektrárny specialista řídí a zpracovává technologické postupy provozu elektrárny.

Činnosti

  • Kontrola dodržování technologických postupů pro výrobu nebo provoz energetických zařízení.
  • Provádění technického dozoru.
  • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy.
  • Řízení procesu technických zkoušek technologií a postupů.
  • Vedení technické dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21513 - Inženýři elektrotechnici a energetici technologové, normovači 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.