Přeskočit navigaci

Technik provozu elektrárny specialista

Charakteristika

Technik provozu elektrárny specialista řídí úsek výroby a navazující technologické úseky zajišťující provoz výroby elektrické energie.

Činnosti

  • Kontrola a posuzování technických, provozních a ekonomických parametrů výroby energie.
  • Koordinace revizních a údržbářských prací.
  • Posuzování návrhů na modernizaci a opravy zařízení elektrárny.
  • Řízení prací vedoucích provozních, technických a údržbářských úseků elektrárny.
  • Vedení technické a provozní dokumentace.
  • Výkon činnosti směnového inženýra v tepelných elektrárnách.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21517 - Inženýři energetici výroby energie 65 615 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.