Přeskočit navigaci

Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie

Charakteristika

Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie zajišťuje odborné činnosti v oblasti rozvoje výroby elektrické energie.

Činnosti

  • Provádění technicko-ekonomických studií a rozborů.
  • Řešení a vyhodnocování výzkumných a vývojových úkolů v energetice.
  • Spolupráce na tvorbě koncepcí a prognóz rozvoje energetiky v oblasti výroby elektrické energie.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31131 - Elektrotechnici a technici energetici ve výzkumu a vývoji 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.