Přeskočit navigaci

Samostatný operátor jaderné elektrárny

Charakteristika

Samostatný operátor jaderné elektrárny vykonává odborné činnosti při řízení provozu primárního nebo sekundárního okruhu jaderné elektrárny.

Činnosti

  • Kontrola provozu primárního nebo sekundárního okruhu jaderné elektrárny.
  • Koordinace provozu primárního okruhu jaderné elektrárny s operátory sekundárního okruhu a dalšími řídicími, technickými a provozními pracovníky.
  • Koordinace provozu sekundárního okruhu jaderné elektrárny s operátory primárního okruhu a dalšími řídicími, technickými a provozními pracovníky.
  • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách bloku.
  • Vykonávání manipulací na zařízeních primárního okruhu jaderné elektrárny.
  • Vykonávání manipulací na zařízeních sekundárního okruhu jaderné elektrárny.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3131 - Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla 27 024 00
31311 - Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.