Přeskočit navigaci

Samostatný technik provozu elektrárny

Charakteristika

Samostatný technik provozu elektrárny řídí a zajišťuje odborné činnosti v příslušném technologickém úseku elektrárny.

Činnosti

  • Řízení prací mistrů na vymezeném technologickém úseku.
  • Sestavování plánu výroby elektrické energie.
  • Spolupráce na zajišťování a posuzování návrhů na modernizaci a opravy elektrárny.
  • Vedení technické a provozní dokumentace.
  • Zajišťování odborných činností v jednotlivých úsecích elektrárny.
  • Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů v jednotlivých úsecích.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31221 - Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice 31 425 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.