Přeskočit navigaci

Samostatný technik správy elektrické sítě

Charakteristika

Samostatný technik správy elektrické sítě spolupracuje na rozšiřování a obnově energetických sítí NN a VN z hlediska potřeb společnosti i zákazníků.

Činnosti

  • Jednání se zákazníky.
  • Spolupráce s technikem rozvoje.
  • Stanovování připojovacích podmínek.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Zajišťování přípravy dokumentace a následné realizace staveb rozvodného zařízení.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31134 - Elektrotechnici a technici energetici přípravy a realizace investic, inženýringu 35 372 30 602

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.