Přeskočit navigaci

Samostatný technik dokumentace TIS a GIS

Charakteristika

Samostatný technik dokumentace TIS a GIS vykonává odborné činnosti v zajišťování provozu TIS a GIS.

Činnosti

  • Aktualizace manuálu a uživatelské příručky.
  • Analýza a aktualizace funkčnosti systémů TIS a GIS.
  • Podpora správy podkladových map.
  • Spolupráce na podkladech pro provozní statistiky rozvodného zařízení.
  • Spolupráce na tvorbě metodiky.
  • Vedení technické evidence a dokumentace, včetně archivace, ve smyslu požadavků legislativy.
  • Vyjadřování se k uložení sítí a umístění energetických zařízení.
  • Zakreslování energetických staveb do jednotné evidence nemovitostí.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31139 - Ostatní elektrotechnici a technici energetici 36 861 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.