Přeskočit navigaci

Samostatný technik provozu řídící soustavy

Charakteristika

Samostatný technik provozu řídící soustavy je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje a zajišťuje odborné práce při zajišťování provozu a při montáži řídící techniky, včetně zajišťování příslušného software a hardware.

Činnosti

  • Kontrola, provádění funkčních zkoušek a zajišťování provozu řídící techniky v energetice.
  • Navrhování provozních předpisů, pravidel a plánů v oblasti řídící techniky a jejich sítí.
  • Projektová příprava a projektování řídící techniky a jejich sítí.
  • Projektová příprava a projektování řídící techniky a jejich sítí.
  • Provádění kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídící techniky.
  • Řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídící techniky.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování montáže řídící techniky a jejích sítí včetně přejímky a předávání do provozu.
  • Zpracovávání a vedení technické a provozní dokumentace systémů zařízení řídící techniky.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 33 219 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.