Přeskočit navigaci

Samostatný technik provozu distribuční soustavy

Charakteristika

Samostatný technik provozu distribuční soustavy provádí specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti elektrických sítí a rozvoden.

Činnosti

  • Koordinace provozu, údržby a oprav rozvodných zařízení a sítí.
  • Plánování a příprava preventivních prohlídek, revizí a údržby rozvodných zařízení.
  • Provádění technického dozoru a přejímacího řízení při uvádění zařízení do provozu.
  • Vyhodnocování provozuschopnosti rozvodných zařízení a navrhování opatření ke snížení poruchovosti.
  • Zajišťování provozu a údržby rozvodných sítí a transformoven.
  • Zpracování podkladů pro rozšiřování, modernizaci a opravy.
  • Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu rozvodných zařízení.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.