Přeskočit navigaci

Samostatný technik provozu distribuční soustavy

Charakteristika

Samostatný technik provozu distribuční soustavy provádí specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti elektrických sítí a rozvoden.

Činnosti

  • Koordinace provozu, údržby a oprav rozvodných zařízení a sítí.
  • Plánování a příprava preventivních prohlídek, revizí a údržby rozvodných zařízení.
  • Provádění technického dozoru a přejímacího řízení při uvádění zařízení do provozu.
  • Vyhodnocování provozuschopnosti rozvodných zařízení a navrhování opatření ke snížení poruchovosti.
  • Zajišťování provozu a údržby rozvodných sítí a transformoven.
  • Zpracování podkladů pro rozšiřování, modernizaci a opravy.
  • Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu rozvodných zařízení.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.