Přeskočit navigaci

Samostatný technik rozvoje elektrické sítě

Charakteristika

Samostatný technik rozvoje elektrické sítě vykonává odborné činnosti v oblasti rozvoje distribuční elektrické sítě.

Činnosti

  • Jednání s projektovými a inženýrskými organizacemi a organizacemi budoucích zhotovitelů díla.
  • Provádění analýz stavu distribuční elektrické sítě.
  • Řešení požadavků zákazníků na připojení do elektrizační sítě.
  • Spolupráce s regionální správou sítě v oblasti obnovy, rozvoje a připojování do distribuční sítě.
  • Vedení technické dokumentace.
  • Vytváření podkladů pro strategická rozhodnutí v oblasti rozvoje a obnovy elektrizačních sítí.
  • Zpracovávání koncepce rozvoje a obnovy elektrizační sítě.
  • Zpracovávání technických a ekonomických podkladů rozvojových záměrů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31139 - Ostatní elektrotechnici a technici energetici 36 861 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.