Přeskočit navigaci

Technik údržby ochran

Charakteristika

Technik údržby ochran vykonává činnosti související se systémy ochran a automatik linek VVN, VN, technologií vlastních spotřeb AC i DC a dalšími.

Činnosti

  • Analýza poruchových událostí v elektrické síti a optimální zapojení elektrické sítě.
  • Revizní a kontrolní činnosti na technologiích rozvoden ZVN, VVN a VN, transformoven ZVN/VVN/VN a na spínacích stanicích VN/VN.
  • Technické přejímky nových zařízení od dodavatelů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování pohotovosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 33 219 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání