Přeskočit navigaci

Technik provozu řídící soustavy

Charakteristika

Technik provozu řídicí soustavy provádí technické práce při zajišťování spolehlivého provozu a řádného technického stavu řídicí techniky, včetně příslušného software a hardware.

Činnosti

  • Likvidace poruchy a diagnostiky na zařízeních komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
  • Montáž a oživení zařízení komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
  • Provádění prací na zařízeních komplexních řídicích systémů, ochran a automatik od zpracování dB, vizualizace dat, tvorbu archivních souborů.
  • Provádí softwarovou parametrizaci zařízení.
  • Příprava podkladů pro provozní a technickou dokumentaci komplexních řídicích systémů, ochran a automatik, pro technická a správní jednání.
  • Řešení koncepčních úkolů v oblasti návaznosti výstupů komplexních řídicích systémů, ochran a automatik k ostatním procesům; spolupráce s externími subjekty.
  • Spolupráce na zpracování metodik.
  • Udržování technické dokumentace části provozovaných zařízení.
  • Zajišťování provozu a údržby části zařízení komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
  • Zpracování komplexní metodiky a spolupráce při realizaci automatického systému dispečerského řízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 33 219 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.