Přeskočit navigaci

Technik provozu řídící soustavy

Charakteristika

Technik provozu řídicí soustavy provádí technické práce při zajišťování spolehlivého provozu a řádného technického stavu řídicí techniky, včetně příslušného software a hardware.

Činnosti

  • Likvidace poruchy a diagnostiky na zařízeních komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
  • Montáž a oživení zařízení komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
  • Provádění prací na zařízeních komplexních řídicích systémů, ochran a automatik od zpracování dB, vizualizace dat, tvorbu archivních souborů.
  • Provádí softwarovou parametrizaci zařízení.
  • Příprava podkladů pro provozní a technickou dokumentaci komplexních řídicích systémů, ochran a automatik, pro technická a správní jednání.
  • Řešení koncepčních úkolů v oblasti návaznosti výstupů komplexních řídicích systémů, ochran a automatik k ostatním procesům; spolupráce s externími subjekty.
  • Spolupráce na zpracování metodik.
  • Udržování technické dokumentace části provozovaných zařízení.
  • Zajišťování provozu a údržby části zařízení komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
  • Zpracování komplexní metodiky a spolupráce při realizaci automatického systému dispečerského řízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 33 219 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.