Přeskočit navigaci

Technik provozu distribuční soustavy

Charakteristika

Technik provozu distribuční soustavy zajišťuje provozuschopnost zařízení distribuční soustavy nebo vykonává odborné práce při obsluze energetického zařízení.

Činnosti

  • Analýza a vyhodnocení dodržování standardů provozování DS.
  • Koordinace činností provozních elektromontérů řízení odstraňování poruch včetně poruch kalamitního charakteru.
  • Koordinace provedení opravných a údržbových prací, zejména za jejich rozsah, kvalitu a dodržování technologických postupů.
  • Zajištění činnosti spojené s přípravou provozu a s provozem DS.
  • Zajištění plnění plánu kontrol a preventivní údržby svěřené dílčí oblasti.
  • Zajištění provozu svěřených silničních dopravních a mechanizačních prostředků.
  • Zajištění provozu, opravy a preventivní údržby zařízení distribuční soustavy ve stanoveném rozsahu.
  • Zajištění vyhotovení dílčích revizních zpráv a spolupráce na plánech jmenovitých oprav s cílem zajištění bezpečného a spolehlivého provozu.
  • Zajištění za včasnou likvidaci poruch na provozovaném zařízení VN, NN, VVN.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 33 219 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.