Přeskočit navigaci

Technik dokumentace TIS a GIS

Charakteristika

Technik dokumentace TIS a GIS provádí plnění a aktualizaci dat TIS a GIS a vede technickou evidenci a dokumentaci v této oblasti.

Činnosti

  • Aktualizace dat v TIS a GIS.
  • Kontrola správnosti dat, podpora správy sítě v informacích o DS.
  • Spolupráce na tvorbě metodik pro pořizování dat a práce s TIS a GIS.
  • Vedení technické evidence a dokumentace.
  • Zajišťování podkladů pro provozní statistiku.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 32 945 26 198
31139 - Ostatní elektrotechnici a technici energetici 35 234 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání