Přeskočit navigaci

Dispečer rozvodné elektrické soustavy

Charakteristika

Dispečer rozvodné elektrické soustavy řídí provoz svěřené části distribuční elektrické soustavy v reálném čase.

Činnosti

  • Komunikace s organizacemi, samostatnými právními subjekty a orgány státní správy
  • Operativní (dispečerské) řízení provozu svěřené části distribuční soustavy VVN, VN a NN v reálném čase.
  • Provozní manipulace ve svěřené části distribuční soustavy.
  • Vedení příslušných záznamů.
  • Zajišťování činnosti dle energetického zákona, dispečerského řádu a provozních instrukcí.
  • Zajišťování likvidace poruchových stavů a operativní řízení poruchových osádek.
  • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování standardů stanovených dle vyhlášky ERÚ č. 540/2005 Sb. nebo sjednaných parametrů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31137 - Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice 35 466 28 203

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.