Přeskočit navigaci

Energetik technik distribuce elektrické energie

Charakteristika

Energetik technik distribuce elektrické energie provádí technické práce při zajišťování provozuschopnosti zařízení na distribuci elektrické energie, řídí vymezené organizační útvary, koordinuje a zabezpečuje technické činnosti a odpovídající technickou dokumentaci.

Činnosti

 • Analýza poruchových událostí v elektrické síti.
 • Běžná údržba a opravy jednotlivých prvků, zařízení, sítí a systémů řídicí techniky v energetice.
 • Kontrola odběru elektrické energie, elektroměrové a odečtové služby a kontrola odběrové kázně zákazníků.
 • Kontrola správnosti dat, podpora správy sítě v informacích o DS.
 • Měření množství a kvality vyráběné, dodávané a odebírané elektrické energie.
 • Obsluha zařízení energetických rozvoden.
 • Operativní (dispečerské) řízení provozu zařízení VN a VVN.
 • Plánování provozu dílčích energetických soustav.
 • Provádění technických prací při montáži řídicí techniky na základě projektové dokumentace.
 • Revizní a kontrolní činnosti na technologiích rozvoden, spínacích stanicích VN/VN.
 • Řízení distribuce energie z velínů.
 • Řízení elektroměrové služby na energetických služebnách.
 • Sjednávání a upřesňování požadavků na provoz dílčích energetických soustav a na distribuci energií.
 • Technické práce, řízení a koordinace činností při zajišťování provozu rozvodny.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování stanovených nebo sjednaných parametrů.
 • Zajišťování podkladů pro provozní statistiku.
 • Zpracování cenových a obchodních podkladů pro obchodování s energiemi.
 • Zpracovávání a vedení technické a provozní dokumentace systémů zařízení řídicí techniky.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.