Přeskočit navigaci

Operátor v energetice

Charakteristika

Operátor v energetice obsluhuje vybrané stroje a zařízení v elektrárně nebo teplárně.

Činnosti

  • Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů na řídicích panelech a ve velínech elektrárenských zařízení.
  • Obsluha a řízení provozu technologických úseků (vysokotlakových napájecích, bagrovacích, redukčních a výměníkových stanic, kondenzačních a odsiřovacích zařízení), parních kotlů, kondenzačních, protitlakových a spalovacích turbosoustrojí a vodních elektráren.
  • Obsluha zařízení vodních elektráren.
  • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách technologického zařízení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3131 - Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla 24 913 00
31311 - Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání