Přeskočit navigaci

Samostatný energetik výroby tepelné energie

Charakteristika

Samostatný energetik výroby tepelné energie provádí specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti složitých zařízení na výrobu tepelné energie, řídí organizační útvary, koordinuje a zajišťuje technické činnosti, zpracovává analýzy a expertízy z oblasti výroby a rozvodu tepelné energie.

Činnosti

  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Kontrola dodržování technologických postupů ve výrobě a distribuci tepla.
  • Provádění prací pro technicko-ekonomické studie a rozbory investiční výstavby.
  • Provádění technických zkoušek nových technologií.
  • Řízení prací mistrů na vymezeném technologickém úseku.
  • Spolupráce na zajišťování a posuzování návrhů na modernizaci a opravy teplárny.
  • Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek.
  • Vedení technické a provozní dokumentace.
  • Zajišťování odborných činností v jednotlivých úsecích teplárny.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.