Přeskočit navigaci

Kontrolor jakosti v energetice

Charakteristika

Kontrolor jakosti v energetice provádí kontrolu jakosti a kvality výstupů při výrobě a rozvodu elektrické energie.

Činnosti

  • Analýza stavu distribuční soustavy na základě měřených podkladů.
  • Kontrola dodržování technologických postupů v provozech.
  • Ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů.
  • Provádění monitoringu kvality a technických parametrů elektřiny v distribuční soustavě.
  • Řešení reklamací v energetice.
  • Řešení stížností, žádostí o připojení a navýšení rezervovaného příkonu z hlediska kvality elektřiny a zpětných vlivů na distribuční soustavu.
  • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
  • Vypracování plánů kontroly jakosti v energetice.
  • Vypracování protokolů o výsledcích kontrol.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31135 - Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti 30 511 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání