Přeskočit navigaci

Operátor bloku klasické elektrárny

Charakteristika

Operátor bloku klasické elektrárny řídí a kontroluje provoz výrobních bloků a výrobních dvojbloků tepelné elektrárny.

Činnosti

  • Kontrola provozu technologických úseků navazujících na elektrárenské výrobní bloky a rozhodování o potřebných zásazích.
  • Řízení činností obsluh elektrárenských výrobních bloků a navazujících technologických úseků.
  • Řízení činností při likvidaci poruch a mimořádných stavů výrobních bloků.
  • Účast na opravách, revizích a běžné údržbě zařízení.
  • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách elektrárenských výrobních bloků a navazujících technologických úseků.
  • Zajišťování provozu výrobního bloku v elektrárně v souladu s operativními dispečerskými plány.
  • Zajišťování provozu výrobních dvojbloků a návazných technologických úseků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3131 - Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla 27 024 00
31311 - Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.