Přeskočit navigaci

Technik provozu elektrárny

Charakteristika

Technik provozu elektrárny vykonává odborné činnosti v příslušném technologickém úseku elektrárny.

Činnosti

  • Řízení provozu a údržby malých elektráren (vodních, větrných apod.).
  • Spolupráce při sestavování plánu výroby elektrické energie v elektrárnách.
  • Technické práce při zajišťování likvidace poruch zařízení.
  • Vedení technické dokumentace a evidence.
  • Zajišťování podkladů pro rozšiřování, modernizaci a opravy elektrárny.
  • Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu zařízení elektráren.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31139 - Ostatní elektrotechnici a technici energetici 36 861 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání