Přeskočit navigaci

Mistr teplárny

Charakteristika

Mistr teplárny řídí a organizuje práce v příslušném technologickém úseku teplárny.

Činnosti

  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Podávání instrukcí pro provoz a údržbu zařízení teplárny obsluhám technologického zařízení.
  • Řízení a organizace práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace o provozu a údržbě zařízení a vedení základní personální agendy vč. organizování periodického přezkušování znalostí obsahu technologického zařízení.
  • Zajištění provádění kontrol stavu technologického zařízení z hlediska funkce, spolehlivosti, hospodárnosti a bezpečnosti.
  • Zodpovědnost za obsazení pracovní směny a organizaci prací pracovníků v jednotlivých úsecích teplárny.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31221 - Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice 31 425 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání