Přeskočit navigaci

Energetik technik výroby tepelné energie

Charakteristika

Energetik technik výroby tepelné energie provádí technické práce při zajišťování provozuschopnosti zařízení na výrobu tepelné energie, řídí vymezené organizační útvary, koordinuje a zabezpečuje technické činnosti a odpovídající technickou dokumentaci.

Činnosti

 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů ve výrobě nebo navazujících provozů.
 • Operativní řízení provozu systému centrálního zásobování teplem.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Provádění technických zkoušek.
 • Řízení a organizace práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu.
 • Stanovování technologických postupů a technologických podmínek podle zadání nebo standardních postupů.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Zajišťování dodávek tepla dle požadavku odběratelů při dodržování parametrů dodávaného média.
 • Zajišťování likvidace poruchových stavů a operativní řízení poruchových čet.
 • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování stanovených nebo sjednaných parametrů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.