Přeskočit navigaci

Obsluha energetických zařízení

Charakteristika

Obsluha energetických zařízení obsluhuje vybrané stroje a zařízení v elektrárně nebo teplárně.

Činnosti

  • Jednoduché opravy zařízení dle stanovených postupů.
  • Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů na řídicích panelech a ve velínech.
  • Obsluha strojů a energetických zařízení.
  • Pochůzková činnost a kontrola svěřených zařízení.
  • Provádění manipulací na energetických zařízeních dle pokynů velínu.
  • Vedení provozní dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8189 - Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená 24 492 21 510
81896 - Obsluha zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie 32 461 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.