Přeskočit navigaci

Technik provozu řídící soustavy specialista

Charakteristika

Technik provozu řídicí soustavy specialista řídí, koordinuje a zajišťuje provoz nejsložitějších zařízení řídicí techniky, koordinuje systémové vazby provozu řídicí techniky, včetně software a hardware a řídí rozvoj systémů řídicí techniky.

Činnosti

  • Koordinace a metodické řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
  • Plánování rozvoje řídicí techniky a jejích sítí a systémových vazeb v rámci energetického podniku.
  • Projektová příprava a projektování obnovy a rozvoje systémů a zařízení řídicí techniky a jejích sítí.
  • Řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
  • Řízení provozu systémů řídicí techniky v energetice.
  • Řízení provozu systémů řídicí techniky včetně koordinace jednotlivých subsystémů.
  • Stanovení systémových vazeb a řízení rozvoje řídicí techniky v rámci energetické společnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování montáže řídicí techniky a jejích sítí včetně přejímky a předávání do provozu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21516 - Inženýři elektrotechnici a energetici přístrojů, strojů a zařízení 32 542 31 038

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.