Přeskočit navigaci

Technik správy elektrické sítě specialista

Charakteristika

Technik správy elektrické sítě specialista řídí a zajišťuje rozšiřování a obnovu energetických sítí NN a VN z hlediska potřeb společnosti i zákazníků.

Činnosti

  • Koordinace prací s úsekem rozvoje a dokumentace.
  • Řízení prací při zpracovávání dokumentace rozvoje a obnovy elektrických sítí a zařízení.
  • Řízení procesu připojovacích podmínek pro zákazníky.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21516 - Inženýři elektrotechnici a energetici přístrojů, strojů a zařízení 32 542 31 038

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.