Přeskočit navigaci

Technik rozvoje elektrické sítě specialista

Charakteristika

Technik rozvoje elektrické sítě specialista řídí rozvoj a obnovu distribuční elektrické sítě.

Činnosti

  • Posuzování technických a ekonomických podkladů investičních záměrů.
  • Provádění analýz stavu distribuční elektrické sítě.
  • Realizace zásadních strategických rozhodnutí v oblasti rozvoje a obnovy elektrizační sítě.
  • Řízení prací při zpracování koncepce rozvoje a obnovy elektrizační sítě.
  • Spolupráce s projektovými a inženýrskými organizacemi a organizacemi budoucích zhotovitelů díla.
  • Spolupráce s regionální správou elektrické sítě v oblasti obnovy, rozvoje a připojování do distribuční sítě.
  • Vedení technické dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21514 - Inženýři elektrotechnici a energetici přípravy a realizace investic, inženýringu 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.