Přeskočit navigaci

Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista

Charakteristika

Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista řídí provoz elektrické soustavy v působnosti regionální distribuční společnosti nebo na celostátní úrovni.

Činnosti

  • Operativní řízení provozu přenosové elektrizační soustavy.
  • Řízení soustavy v pravomoci hlavního dispečinku regionální společnosti.
  • Sjednávání operativních dovozů v rámci uzavřených smluv.
  • Spolupráce s centry zajišťujícími výrobu elektrické energie.
  • Vedení příslušných záznamů.
  • Zajišťování likvidace poruchových stavů.
  • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování stanovených nebo sjednaných parametrů.
  • Zajišťování synchronizace propojených elektrizačních systémů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21518 - Inženýři energetici distribuce energie 56 205 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.