Přeskočit navigaci

Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista

Charakteristika

Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista řídí provoz elektrické soustavy v působnosti regionální distribuční společnosti nebo na celostátní úrovni.

Činnosti

  • Operativní řízení provozu přenosové elektrizační soustavy.
  • Řízení soustavy v pravomoci hlavního dispečinku regionální společnosti.
  • Sjednávání operativních dovozů v rámci uzavřených smluv.
  • Spolupráce s centry zajišťujícími výrobu elektrické energie.
  • Vedení příslušných záznamů.
  • Zajišťování likvidace poruchových stavů.
  • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování stanovených nebo sjednaných parametrů.
  • Zajišťování synchronizace propojených elektrizačních systémů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21518 - Inženýři energetici distribuce energie 56 205 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.