Přeskočit navigaci

Specialista rozvoje teplárenství

Charakteristika

Specialista rozvoje teplárenství řídí a zajišťuje úkoly v oblasti rozvoje výroby a distribuce tepla.

Činnosti

  • Navrhování nových alternativních zdrojů výroby tepla.
  • Řízení prací při zpracování koncepce rozvoje výroby tepla.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje v oblasti rozvoje spotřeby tepla.
  • Zpracování studií rozvoje teplárenství.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21511 - Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.