Přeskočit navigaci

Energetik specialista výroby tepelné energie

Charakteristika

Energetik specialista výroby tepelné energie provádí nejsložitější specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti rozsáhlých zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie, řídí větší provozní organizační útvary nebo malé odborné útvary a zpracovává vysoce odborné expertizy a analýzy.

Činnosti

 • Kontrola a posuzování technických, provozních a ekonomických parametrů výroby tepla.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů pro výrobu nebo provoz teplárenských (energetických) zařízení.
 • Provádění technického dozoru.
 • Řízení prací při zpracování koncepce rozvoje výroby tepla.
 • Řízení prací při zpracování technologických postupů ve výrobě a distribuci tepla.
 • Řízení prací vedoucích provozních, technických a údržbářských úseků teplárny.
 • Řízení procesu technických zkoušek technologií a postupů.
 • Spolupráce na modernizaci a opravách teplárny.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.
 • Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje v oblasti rozvoje spotřeby tepla.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.