Přeskočit navigaci

Nábytkářský konstruktér

Charakteristika

Nábytkářský konstruktér řeší konstrukce nových výrobků v nábytkářské výrobě.

Činnosti

 • Kontrola kvality a funkčnosti realizovaného výrobku, případně prototypu.
 • Navrhování konstrukčního řešení výrobků s využitím počítačové podpory.
 • Sledování vývojových trendů v dané oblasti.
 • Spolupráce na realizaci návrhu výrobků a výrobě prototypů.
 • Spolupráce s odpovídajícími zkušebnami.
 • Zpracování a vedení technické a výrobní dokumentace.
 • Zpracovávání konstrukčního řešení nových výrobků a navrhování nových modelů výrobků.
 • Zpracovávání konstrukčních podkladů a výkresů výrobků, sestav a detailů podle projekční dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31192 - Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech 29 329 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání