Přeskočit navigaci

Nábytkářský technik

Charakteristika

Nábytkářský technik stanovuje a řeší technologické postupy, konstrukce nových výrobků, zajišťuje technologickou přípravu a průběh nábytkářské výroby.

Činnosti

  • Kontrola kvality a funkčnosti realizovaného výrobku, případně prototypu.
  • Navrhování konstrukčního řešení výrobků s využitím počítačové podpory.
  • Navrhování nových modelů (prototypů) výrobků a zpracovávání konstrukčního řešení těchto výrobků.
  • Plánování a organizace výrobního toku (např. plánování intralogistiky).
  • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
  • Sledování vývojových trendů v dané oblasti.
  • Spolupráce s příslušnými úseky (konstrukce, kontrola řízení jakosti, výrobní a ekonomické úseky) a s odpovídajícími zkušebnami.
  • Určování základní technologie pro různé úseky nábytkářské výroby.
  • Zpracování a vedení technické a výrobní dokumentace.
  • Zpracovávání konstrukčních podkladů a výkresů výrobků, sestav a detailů podle projekční dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání