Přeskočit navigaci

Dekoratér

Charakteristika

Dekoratér tvoří nebo spolupracuje na zhotovení návrhů pro dotváření interiérů a exteriérových dekorací a na jejich základě vyrábí a instaluje dekorace v interiéru i exteriéru a provádí drobné čalounické práce.

Činnosti

 • Kontrola použitých materiálů před oddělováním dílů (stříháním, řezáním) a před jejich zpracováním.
 • Měření a výpočty rozměrů, tvorba plánů a střihů.
 • Montáže kolejnic, garnýží, tyčí, interiérových a exteriérových doplňků a instalace závěsů, záclon, palmet a čabrak, tapet a dalších dekoratérských materiálů a dekoračních výrobků.
 • Návrh a konstrukce nadokenních čalouněných dílů (palmeta, čabraka).
 • Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Opravy interiérových a exteriérových dekorací.
 • Provádění průběžné a konečné kontroly.
 • Příprava a zpracování výtvarného návrhu a pořízení technické dokumentace.
 • Příprava podkladu pro tapetování podle stavební konstrukce, povrchu.
 • Strojové, ruční šití a prošívání.
 • Střihání a řezání materiálů (např. potahových, dekoračních a technických textilií, záclon, roun, polyuretanové pěny, usně, tapet, kolejnic, tyčí, garnyží a dalších dekoratérských materiálů jako je linoleum, koberec aj.).
 • Tapetování papírovou, vinylovou, textilní tapetou a jinými materiály.
 • Volba systému a příprava ukotvení dekorací do konstrukcí staveb, stěn, povrchových úprav, kotvení dekorací do různých konstrukcí.
 • Výběr základních a pomocných materiálů a technologie provedení.
 • Vypracování návrhu a rozpočtu, jeho prezentace.
 • Vyvzorování atypických a složitých modelů.
 • Zhotovování interiérových a exteriérových dekorací.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7534 - Čalouníci a příbuzní pracovníci 00 20 356
75341 - Čalouníci nábytku 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání