Přeskočit navigaci

Dekoratér

Charakteristika

Dekoratér tvoří nebo spolupracuje na zhotovení návrhů pro dotváření interiérů a exteriérových dekorací a na jejich základě vyrábí a instaluje dekorace v interiéru i exteriéru a provádí drobné čalounické práce.

Činnosti

 • Kontrola použitých materiálů před oddělováním dílů (stříháním, řezáním) a před jejich zpracováním.
 • Měření a výpočty rozměrů, tvorba plánů a střihů.
 • Montáže kolejnic, garnýží, tyčí, interiérových a exteriérových doplňků a instalace závěsů, záclon, palmet a čabrak, tapet a dalších dekoratérských materiálů a dekoračních výrobků.
 • Návrh a konstrukce nadokenních čalouněných dílů (palmeta, čabraka).
 • Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Opravy interiérových a exteriérových dekorací.
 • Provádění průběžné a konečné kontroly.
 • Příprava a zpracování výtvarného návrhu a pořízení technické dokumentace.
 • Příprava podkladu pro tapetování podle stavební konstrukce, povrchu.
 • Strojové, ruční šití a prošívání.
 • Střihání a řezání materiálů (např. potahových, dekoračních a technických textilií, záclon, roun, polyuretanové pěny, usně, tapet, kolejnic, tyčí, garnyží a dalších dekoratérských materiálů jako je linoleum, koberec aj.).
 • Tapetování papírovou, vinylovou, textilní tapetou a jinými materiály.
 • Volba systému a příprava ukotvení dekorací do konstrukcí staveb, stěn, povrchových úprav, kotvení dekorací do různých konstrukcí.
 • Výběr základních a pomocných materiálů a technologie provedení.
 • Vypracování návrhu a rozpočtu, jeho prezentace.
 • Vyvzorování atypických a složitých modelů.
 • Zhotovování interiérových a exteriérových dekorací.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7534 - Čalouníci a příbuzní pracovníci 00 20 356
75341 - Čalouníci nábytku 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání