Přeskočit navigaci

Pomocník podkováře

Charakteristika

Pomocník podkováře provádí bezpečnou fixaci hrudních i pánevních končetin koně po dobu podkovářských prací, připravuje podkovy (broušením a navařováním), připravuje kopyto pro práci podkováře a dokončuje závěrečnou úpravu kopyta.

Činnosti

 • Broušení pásovou bruskou.
 • Konečná úprava kopyta po podkování.
 • Nýtování podkováků.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Ošetřování paznehtů hospodářských zvířat.
 • Předvádění koně v klidu, kroku, klusu.
 • Řezání kovů, vrtání.
 • Seřizování, údržba a obsluha kovářské pece a výhně.
 • Vedení základní evidence úkonů.
 • Zajištění bezpečné fixace zvířete a ovládání koně v klidu a v pohybu.
 • Základní ošetření kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Zvedání a fixace předních i zadních končetin všech věkových kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9212 - Pomocní pracovníci v živočišné výrobě 18 556 00
92120 - Pomocní pracovníci v živočišné výrobě 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání