Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník v zemědělství

Charakteristika

Pomocný pracovník v zemědělství provádí pomocné práce v zemědělské výrobě (polní rostlinná výroba, živočišná výroba, zahradnické práce).

Činnosti

 • Čištění a desinfekce stájí.
 • Expedice hotových výrobků a zboží.
 • Manipulační práce v zemědělské výrobě (přesuny hmot, materiálu, zemědělských produktů).
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Pastva při všech způsobech pastevní techniky.
 • Pomocné práce při přípravě a úpravě krmiv.
 • Pomocné práce při sklizni zemědělských a zahradnických produktů.
 • Provádění běžných kontrolních činností.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Výsadba rostlin, dřevin, včetně základního ošetření po výsadbě.
 • Základní údržba jednoduchých zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Zálivka, okopávka, odplevelování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.