Přeskočit navigaci

Podkovář

Charakteristika

Podkovář upravuje, ošetřuje bosá kopyta a podkovává kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare koní, zhotovuje a upravuje podkovy.

Činnosti

 • Aplikace základních vyšetřovacích a diagnostických metod.
 • Klasifikace, úprava, ošetření a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin.
 • Klasifikace, úprava, podkování a ošetření nemocných kopyt.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí v ohni.
 • Svařování elektrickým obloukem, svařování plamenem a řezání kyslíkem.
 • Úprava a ošetření bosých kopyt.
 • Úprava a ošetření kopýtek hříbat všech plemen.
 • Úprava, ošetření a korektura kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Úprava, ošetření a podkování pravidelných kopyt.
 • Vedení základní evidence úkonů.
 • Zajištění fixace zvířete.
 • Zhotovování podkov.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání