Přeskočit navigaci

Geofyzik

Charakteristika

Geofyzik zkoumá stavbu a složení zemské kůry použitím příslušné geofyzikální metody.

Činnosti

 • Interpretace výsledků geofyzikální měření (vyhledání a upřesnění rozsahu a struktury ložiska, upřesnění tektonických poruch a zlomových pásem apod.).
 • Kontrola dodržování projektovaného postupu zpracování dat.
 • Použití geofyzikální metody při zkoumání stavby a složení zemské kůry a jejího okolí.
 • Provádění vlastního měření.
 • Příprava projektu a postupu geofyzikálního měření.
 • Realizace karotáží.
 • Vedení příslušné písemné a grafické dokumentace.
 • Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických a jiných výstupů.
 • Zajišťování zpracování naměřených dat a jejich analýz.
 • Zkoumání a posuzování umělé seismicity.
 • Zkoumání fyzikálních polí v Zemském tělese a v jeho okolí.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2114 - Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci 33 364 32 420
21143 - Geofyzici 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání