Přeskočit navigaci

Skenerista retušér

Charakteristika

Skenerista retušér zpracovává obrazová tisková data a vytváří tak podklady pro zhotovení tiskové formy ve výrobních fázích skenování předloh, retuše a barevné úpravy naskenovaných či externích obrazových datových souborů a dokumentů.

Činnosti

 • Aplikace metod UCR a GCR pro úpravu procentuálního podílu barevné vrstvy ve čtyřbarvotisku.
 • Barevné úpravy - práce v různých barvových prostorech.
 • Černobílé a barevné úpravy a retuše provedených skenů a externích datových obrazových dokumentů (obrazová data z fotobanky a digitálních kamer a fotoaparátů) v příslušných programech platforem PC a Mac (Photoshop) podle specifických zvláštností tiskových technik.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Digitální měření barev, denzitometrická a kolorimetrická měření.
 • Kalibrace monitorů.
 • Mezioperační kontrola - černobílý a barevný digitální náhled na kalibrované obrazovce monitoru, na věrohodném digitálním nátisku.
 • Nastavení parametrů snímání odrazových a transparentních předloh na bubnových a plošných skenerech.
 • Příjem a kontrola obrazových předloh pro reprodukci, externích obrazových datových souborů, stanovení pracovních postupů a jejich mezioperační kontrola podle platných předpisů a norem.
 • Příjem elektronických dat z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných programů.
 • Sjednocování tónového rozsahu černobílých a barevných obrazových podkladů v příslušných programech platforem PC a Mac (Photoshop).
 • Vyhledávání a zpracování obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Vymezení pracovního prostoru ICC profilu.
 • Vytvoření definovaného základního stavu pro skenování.
 • Záznam technických údajů a výsledků práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73210 - Pracovníci přípravy tisku 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání