Přeskočit navigaci

Samostatný technik pro řízení výroby v potravinářství

Charakteristika

Samostatný technik pro řízení výroby v potravinářství provádí řízení potravinářských výrob a provozů podle obvyklých postupů, platných právních předpisů a s přesnými výstupy formou dispečerských příkazů.

Činnosti

 • Dispečerské řízení výrob a provozů s dalším vnitřním organizačním členěním.
 • Evidence poruch a havárií, zajišťování jejich odstranění vlastními silami s podřízenými pracovníky nebo s pomocí pracovníků údržby a servisu.
 • Kontrola automatického chodu výroby prostřednictvím centrálního PC.
 • Kontrola plnění výrobního programu, zaznamenávání odchylek.
 • Operativní řešení nenadálých výrobních situací s cílem minimalizace výrobních prostojů nebo nasazování alternativních programů.
 • Peče o hmotný investiční majetek na svěřeném úseku – zajišťování preventivní údržby a běžných oprav.
 • Plánování a organizování výrobních činností a řízení podřízených pracovníků.
 • Sledování plnění výrobního programu, zaznamenávání odchylek.
 • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.
 • Zajišťování optimalizace a provozuschopnosti výroby.
 • Zajišťování úkolů stanovených v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin na svěřeném úseku.
 • Zpracování údajů pro komplexní řízení rozsáhlé výroby nebo provozních systémů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31167 - Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech 31 273 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.