Přeskočit navigaci

Technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství zajišťuje procesy systémů řízení jakosti v potravinářské a krmivářské výrobě.

Činnosti

  • (Stanovování způsobu) Zpracovávání návrhů opatření pro dosahování žádoucí úrovně jakosti a snižování ztrát z důvodů nekvality.
  • Sběr podkladů (pro) a vyhodnocování kvality a jakosti vstupů, procesů a výstupů.
  • Spolupráce při snižování, odstraňování a prevenci nedostatků v jakosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování a řízení požadované kvality úrovně vstupů, procesů a výstupů.
  • Zajišťování výcviku a vzdělávání týmu pro bezpečnost potravin, tj. všech pracovníků, kteří se podílejí na činnostech ovlivňujících jakost a bezpečnost potravin a krmiv.
  • Zjišťování příčin nekvality výrobků, ztrát z nekvality a předkládání návrhů na jejich řešení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31165 - Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 24 016 28 536

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.