Přeskočit navigaci

Tapetář

Charakteristika

Tapetář upravuje povrchy stěn a stropů a jiné plochy tapetami papírovými, s papírovou vložkou a speciálními. Provádí tapety stříkané a válečkované. Upravuje podklady pod tapety a provádí konečnou úpravu tapetovaných ploch.

Činnosti

 • Hodnocení podmínek pro tapetářské práce (vlhkost, teplota, prašnost).
 • Konečná úprava tapetovaných ploch, upevňování lišt bordur a jiných dekorativních prvků.
 • Lepení tapet.
 • Nakládaní s nebezpečnými odpady.
 • Opravování tapetovaných ploch.
 • Organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot, ochrana netapetovaných ploch před znečištěním, kontrola pracoviště z hlediska BOZP a PO a hygiena práce.
 • Posouzení podkladu pro tapety.
 • Příprava povrchů pro tapetování odstraněním starých tapet, maleb nebo lepidel, sádrování, tmelení, broušení a oprášení, celoplošné vyrovnání, nanášení penetračních vrstev a lepidel.
 • Příprava tapet k použití.
 • Stříkání a válečkování tapet.
 • Volba, používání, úprava a ošetřování nářadí a zařízení.
 • Výpočet tapetovaných ploch a spotřeby materiálů.
 • Zpracování podkladů pro zakázku (smlouva, výpočet množství nátěrů a spotřeby materiálů, zpracování rozpočtu nákladů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7131 - Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři 00 19 336
71313 - Tapetáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání