Přeskočit navigaci

Malíř

Charakteristika

Malíř provádí malířské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov na vnitřních a vnějších omítkách nebo jiných podkladech. Navrhuje barevné řešení natíraných ploch, zhotovuje dekorativní omítky a používá dekorativní malířské techniky.

Činnosti

 • Aplikace jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů, používání šablon.
 • Hodnocení podmínek pro malířské práce (vlhkost, teplota, prašnost).
 • Nakládaní s nebezpečnými odpady.
 • Nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy.
 • Organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot, ochrana nenatíraných ploch před znečištěním, kontrola pracoviště z hlediska BOZP a PO a hygiena práce.
 • Posouzení podkladu pro nátěry.
 • Používání dekorativních malířských technik.
 • Příprava nátěrových hmot k použití (úprava konzistence a barevného odstínu).
 • Příprava podkladu pro malířské práce (odstraňování starých nátěrů, tmelení a broušení).
 • Úklid pracoviště.
 • Volba nátěrových hmot podle účelu nátěru.
 • Volba různých technologií a pracovních postupů přípravy podkladů.
 • Volba, používání, úprava a ošetřování nářadí a zařízení.
 • Výpočet natíraných ploch a spotřeby materiálů.
 • Zpracování podkladů pro zakázku (smlouva, výpočet množství nátěrů a spotřeby materiálů, zpracování rozpočtu nákladů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7131 - Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři 00 19 336
71311 - Malíři interiérů 00 19 114

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání