Přeskočit navigaci

Specialista pro strategie a koncepce SZ

Charakteristika

Specialista pro strategie a koncepce SZ zpracovává strategii a koncepce státní politiky zaměstnanosti v souladu s koncepcemi ostatních návazných politik, s mezinárodními závazky ČR a s principy Evropské strategie zaměstnanosti a stanovuje hlavní směry vývoje jednotlivých oblastí státní politiky zaměstnanosti.

Činnosti

  • Příprava podkladů pro vytváření koncepce financování politiky zaměstnanosti z ESF.
  • Spolupráce na tvorbě cílených programů a opatření k řešení zaměstnanosti v souladu s koncepcí národní politiky zaměstnanosti.
  • Spolupráce s výzkumnými institucemi zaměřenými na šetření zaměstnanosti a problematiku trhu práce.
  • Zajišťování tvorby národní soustavy povolání v souladu s vývojem na trhu práce.
  • Zpracování celostátní strategie a strategických záměrů národní (státní) politiky zaměstnanosti v souladu s koncepcemi ostatních návazných politik, s mezinárodními závazky ČR a s principy Evropské strategie zaměstnanosti.
  • Zpracování návrhů systémových opatření k zabezpečení rovnováhy na trhu práce.
  • Zpracování souhrnných stanovisek ke koncepčním materiálům v oblasti hospodářské a sociální politiky vlády ČR, příprava podkladů pro jednání ministerstev, vlády a Rady hospodářské a sociální dohody v oblasti politiky zaměstnanosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24223 - Specialisté v oblasti strategie 57 295 36 664

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.