Přeskočit navigaci

Specialista pro krizové stavy

Charakteristika

Specialista pro krizové stavy zajišťuje činnosti vyplývající ze zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy spadající do působnosti příslušného Územně samosprávného celku.

Činnosti

  • Plnění povinnosti člena Krizového štábu a Bezpečnostní rady.
  • Plnění úkolů podle zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.
  • Plnění úkolů podle zákona o obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou.
  • Rozhodování o použití regulačních opatření.
  • Spolupráce a metodické řízení podřízených územně samosprávných celků a spolupráce s dalšími subjekty (SSHR).
  • Spolupráce se zajištěním veškeré dokumentace a kontrolou plnění usnesení Bezpečnostní rady, Krizového štábu a plnění dalších úkolů s tímto souvisejících.
  • Stanovení regulačních opatření pro stav nebezpečí v oblasti, dopravy, skladování a dodávky zboží a opatření pro další související oblasti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování plánu nezbytných dodávek a zabezpečování nezbytné dodávky k uspokojení základních životních potřeb obyvatel.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21415 - Specialisté v oblasti krizového řízení 00 41 199

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání