Přeskočit navigaci

Specialista ÚSC pro zvláštní úkoly

Charakteristika

Specialista ÚSC pro zvláštní úkoly zajišťuje činnosti související s krizovým řízením a zajišťováním bezpečnosti v příslušném Územně samosprávném celku.

Činnosti

  • Koordinace činností vyplývajících ze zákona o požární ochraně, zákona o ochraně utajovaných skutečností, zákona o prevenci závažných havárií a zákona o integrovaném záchranném systému.
  • Plnění úkolů dle zákona o krizovém řízení, zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a v zákoně o obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou.
  • Spolupráce s příslušnými útvary a subjekty při realizaci zákonů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vydávání rozhodnutí o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a lhůt pro sjednání nápravy.
  • Zajišťování plnění úkolů v příslušném rozsahu stanoveném zákonem o branné povinnosti, zákonem o ozbrojených silách a zákonem o zajišťování obrany ČR.
  • Zajišťování úkolů vyplývajících z členství v Krizovém štábu kraje a Bezpečnostní rady kraje.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.