Přeskočit navigaci

Pracovník ÚSC pro krizové stavy

Charakteristika

Pracovník ÚSC pro krizové stavy zajišťuje činnosti v oblasti krizového řízení a přípravy na řešení mimořádných a krizových situací a pro jejich řešení v rámci příslušného Územně samosprávného celku.

Činnosti

  • Členství v příslušných složkách ÚSC zajišťujících bezpečnost a řešení krizových situací.
  • Komunikace s ostatními útvary a ÚSC při přípravě na řešení a při řešení konkrétních mimořádných či krizových situací.
  • Poskytování dotací obcím a následné proplácení dotací jednotkám požární ochrany SDH v obci.
  • Realizace výkonu státní správy stanoveném příslušným zákonem (např.zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, zákon o krizovém řízení, branný zákon).
  • Spolupráce na zpracování a aktualizaci veškeré dokumentace stanovené zákonem (havarijní plán, vnější havarijní plán, krizový plán, atd.).
  • Školení velitelů a členů krytových družstev, zajišťování ukrytí obyvatelstva.
  • Vedení příslušných evidencí (např. o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo výpomoci).
  • Zajištění funkčnosti stálých úkrytů a vedení evidence věcných prostředků pro CO a obranu.
  • Zajišťování činností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích spadající do působnosti příslušného ÚSC.
  • Zpracování plánu nezbytných dodávek, map nouzového zásobování a ubytování apod.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.